Pustków Wilczkowski

  • Konsultacje – lekarz rodzinny

  • Diagnostyka – badania laboratoryjne – pobieranie krwi:

    • każdy piątek w godzinach 8:00 – 09:00