Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 999 lub 112 – zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

L. P. Nazwa Świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń Telefon
1. POGOTOWIE RATUNKOWE Sobótka Sobótka, ul. Strzelców 2 tel. 71 390 39 99; 509 754 556
2. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Wrocław, ul. Fieldorfa 5 tel. 71 306 42 22
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a tel. 71 32 70 536
4. Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza Wrocław, ul. Warszawska 2 tel. 71 37 74 116,
71 37 74 117,
71 37 74 118,
71 37 74 119
5. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Wrocław, ul. Koszarowa 5 tel. 71 395 76 07
6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Świdnica, ul. Leśna 31
Strzegom, ul. Armii Krajowej 23
tel. Świdnica 74 66 22 780,
tel. Strzegom 74 662 29 70
7. Szpital Mikulicz Świebodzice, ul. Skłodowskiej-Curie 3-7 tel. 74 64 19 283

Strona Narodowego Funduszu Zdrowia