Podstawowa opieka zdrowotna

W ramach poradni POZ /podstawowej opieki zdrowotnej/ udzielamy świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji w NZOZ „Twój Lekarz”.

Nasi pacjenci mogą korzystać z porad lekarzy pierwszego kontaktu – specjalistów medycyny rodzinnej, pediatrów, internistów we wszystkich placówkach naszej sieci, niezależnie od miejsca złożenia deklaracji.

Poradnia POZ to:

 • konsultacje lekarskie w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób,
 • opieka pielęgniarki i położnej środowiskowo- rodzinnej,
 • szczepienia i bilanse w poradni dziecka zdrowego,
 • szkoła rodzenia.

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 999 lub 112 – zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

L. P. Nazwa Świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń Telefon
1. POGOTOWIE RATUNKOWE Sobótka Sobótka, ul. Strzelców 2 tel. 71 390 39 99; 509 754 556
2. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Wrocław, ul. Fieldorfa 5 tel. 71 306 42 22
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a tel. 71 32 70 536
4. Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza Wrocław, ul. Warszawska 2 tel. 71 37 74 116,
71 37 74 117,
71 37 74 118,
71 37 74 119
5. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Wrocław, ul. Koszarowa 5 tel. 71 395 76 07
6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Świdnica, ul. Leśna 31
Strzegom, ul. Armii Krajowej 23
tel. Świdnica 74 66 22 780,
tel. Strzegom 74 662 29 70
7. Szpital Mikulicz Świebodzice, ul. Skłodowskiej-Curie 3-7 tel. 74 64 19 283

Strona Narodowego Funduszu Zdrowia

 

PORADNIA LEKARZA POZ

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rejestracji w przychodniach NZOZ „Twój Lekarz” Rejestracja do lekarza POZ: TELEFONICZNA: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 pod numerem Call Center 71/311 12 36 ONLINE: całą dobę Dane adresowe oraz godziny pracy poszczególnych placówek świadczących usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

Opieka lekarska i pielęgniarska w nocy oraz w dni wolne od pracy: – informacje na stronie internetowej NFZ www.nfz.gov.pl w zakładce „Dla Pacjenta -> Na ratunek -> Nocna i świąteczna opieka zdrowotna”. W stanach zagrożenia życia – Pogotowie Ratunkowe pod numerem telefonu 999.

PORADNIA PEDIATRYCZNA

Rejestracja do lekarza pediatry:

TELEFONICZNA: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 pod numerem Call Center 71/311 12 36

ONLINE: całą dobę

Placówki świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci:

Ważne dokumenty do pobrania:

Szczepienia dla dzieci

NZOZ „Twój Lekarz” prowadzi sprzedaż szczepionek dla dzieci.

Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) pneumokoki powodują największą liczbę zgonów i powikłań chorób u dzieci w wieku od 0 do 5 lat. Przeciwko pneumokokom można zaszczepić dziecko w każdym wieku.
Wiek: 6 tygodni – cztery dawki. Szczepienie można rozpocząć po 6. tygodniu życia dziecka. Podaje się cztery dawki: trzy dawki co 6 tygodni, czwartą po roku.
Wiek: 6 miesięcy – trzy dawki. Zaczynając szczepienie po 6. miesiącu życia dziecka, podaje się trzy dawki: dwie co 6 tygodni i jedną po roku.
Wiek: 12 miesięcy – 2 dawki. Rozpoczynając szczepienie po pierwszym roku życia dziecka, podaje się dwie dawki co 6 tygodni.
Wiek: powyżej drugiego roku życia – 1 dawka.
Szczepionki: Prevenar, Synflorix.

Szczepienia przeciwko rotawirusom chronią dzieci przed ciężkimi postaciami biegunki i z reguły pozwalają uniknąć hospitalizacji u najmłodszych dzieci. Są to szczepionki doustne. Mamy dwa rodzaje szczepionek: Rotarix (dwudawkowa) co 6 tygodni oraz Rotateq (trzydawkowa), także co 6 tygodni. Szczepionka ta zawiera więcej antygenów.

UWAGA: szczepienia przeciw rotawirusom muszą być wykonane przed ukończeniem przez dziecko 6. miesiąca życia.

Przechorowanie ospy wietrznej może prowadzić do upośledzenia odporności, powodując wzmożoną skłonność do różnych zachorowań bakteryjnych. Ponadto ospie wietrznej często towarzyszy wysoka gorączka i bardzo silny świąd skóry, narażając dziecko na cierpienie. Szczepienie wykonujemy po 8. miesiącu życia, jednorazowo. Szczepionka nosi nazwę Varilix.
Warto zaszczepić dziecko przeciw meningokokom, które wywołują zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Ze względu na dużą ilość szczepień proponujemy uodparniać po pierwszym roku życia. Szczepionka jednodawkowa Neisvac C.
W sezonie jesiennym warto szczepić dzieci przeciwko grypie. Szczególnie te, które chodzą do przedszkoli i żłobków. Szczepienia są także zalecane dla osób starszych, chorych na choroby przewlekłe.

Dzieciom i młodzieży wyjeżdżającym na kolonie i obozy wskazane są szczepienia przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, tzw. szczepionka przeciw kleszczom. Szczepionka jest trzydawkowa. Drugą dawkę podaje się w okresie od miesiąca do trzech miesięcy od podania pierwszej dawki, trzecią w okresie od sześciu do dwunastu miesięcy po podaniu pierwszej dawki.

UWAGA: szczepienie nie chroni przed boreliozą.

Większość szczepionek dostępna jest w punkcie szczepień naszej przychodni, co zapewnia ich prawidłowe przechowywanie i pozwala zaoszczędzić czas przy ich zakupie.

PORADNIA PIELĘGNIARKI POZ

Pielęgniarka środowiskowo -rodzinna opiekuje się kompleksowo pacjentem, jego rodziną i otoczeniem. Do jej zadań w ramach POZ należy profilaktyka i edukacja, a także wykonywanie zabiegów diagnostycznych, leczniczych czy rehabilitacyjnych (na podstawie wytycznych uzyskanych od lekarzy) oraz świadczenia pielęgnacyjne. Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna NZOZ „Twój Lekarz”:

Mirosława Piechnik tel.  668 891 216

Anna Wadas-Ważna tel.  690 891 213

PORADNIA POŁOŻNEJ POZ

Rodzice bądź opiekunowie, którzy chcą objąć opieką naszej przychodni swoje dziecko, powinni złożyć w wybranej jednostce NZOZ „Twój Lekarz” deklarację (druk dostępny w zakładce „Dla pacjenta/ Zostań pacjentem””). Przy wypełnianiu deklaracji niezbędne jest posiadanie danych osoby, która będzie zgłaszać dziecko do ubezpieczenia (imię, nazwisko, PESEL) . Podczas zgłaszania noworodka konieczne jest także dostarczenie karty uodpornienia (tzw. karty szczepień) wydawanej przez szpital, w którym dziecko się urodziło. Po dokonaniu formalności Państwa dziecko zostanie objęte opieką:

 • położnej środowiskowo-rodzinnej – patronaże (od 4 do 6 wizyt do ukończenia 2 miesiąca życia)
 • położna POZ: Izabela Ksyta-Moćko – obsługiwany rejon: gmina Kobierzyce
 • położna POZ: Beata Słaby – obsługiwany rejon: miasto Wrocław
 • położna POZ: Aleksandra Bernat- obsługiwany rejon: miasto Wrocław