Zamawianie recept

ZAMAWIANIE RECEPT ELEKTRONICZNYCH

Pacjenci zadeklarowani do NZOZ Twój Lekarz mają możliwość zamówienia recept na zapisane w dokumentacji medycznej, stale przyjmowane leki.
Zamówienia można składać mailowo na adres recepty@localhost SMS-em pod numer 690 010 399, lub telefonicznie 71 311 12 36.

Z uwagi na pandemię COVID-19 i dużą liczbę połączeń telefonicznych recepty najlepiej zamawiać za pośrednictwem poczty elektronicznej i SMS-ów!

Prawidłowo złożone zamówienie musi zawierać:

  • imię i nazwisko oraz PESEL Pacjenta,
  • nazwę zamawianego leku,
  • numer telefonu komórkowego, jeśli PIN do recepty ma zostać przesłany SMS-em,
  • informację czy Pacjent korzysta z IKP – Internetowego Konta Pacjenta,

Prawidłowo złożone zamówienia są weryfikowane przez lekarza i realizowane w ciągu trzech dni roboczych. PIN do recepty Pacjenci otrzymują przez IKP, mailem lun SMS-em. 

Pacjenci korzystający ze zdalnego zamawiania recept otrzymają zwrotnym mailem lub sms-em PIN do recepty elektronicznej. Numer ten oraz PESEL Pacjenta, dla którego wystawiono receptę, jest podstawą do realizacji e-recepty w aptece.

ZASADY REALIZACJI RECEPT ELEKTRONICZNYCH
E-recepty mają zazwyczaj 30 dniowy termin ważności. Wyjątek stanowią antybiotyki – 7 dni oraz preparaty immunologiczne – 120 dni.

E-receptę 30-dniową można zrealizować w późniejszym terminie tylko, jeśli lekarz zaznaczy, że leki należy wykupić od konkretnej daty. To częste rozwiązanie w przypadku preparatów na choroby przewlekłe.

E-recepta może być także ważna przez 365 dni w przypadku terapii trwającej co najmniej rok. Taką e-receptę otrzymają pacjenci chorzy przewlekle, którzy na stałe przyjmują określone dawki leków, a lekarz zaznaczył na recepcie, że jest ważna 365 dni. Pierwsze opakowanie można wykupić w ciągu 30 dni od daty wystawienia, jeśli zrobimy to później, farmaceuta wyda nam mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty. Jednorazowo można wykupić zapas leków na maksymalnie 180 dni.

UWAGA!
Jeżeli na recepcie jest większa liczba opakowań jednego preparatu Pacjent może realizować ją „na raty”, pod warunkiem, że dokonuje zakupu w jednej aptece.

Jeżeli na e-recepcie jest kilka leków, można je osobno kupować w różnych aptekach.