Tyniec Mały

  • Konsultacje – lekarz POZ:

    • lekarz rodzinny

    • pediatra

  • Diagnostyka – badania laboratoryjne – pobieranie materiału:

    • każdy poniedziałek w godzinach 8:00-09:00