Zapraszamy Pacjentów, koronawirus zostaje za drzwiami!

Pandemia COVID-19 w niebagatelny sposób wpłynęła na wszystkie dziedziny naszego życia od gospodarki, po kulturę i rozrywkę. Zagrożenie koronawirusem zupełnie odmieniło też ochronę zdrowia. Maseczki, rękawiczki, płyny antywirusowe przy wejściu do placówek, całościowa dezynfekcja pomieszczeń, nowe zalecenia i procedury bezpieczeństwa. Ich stosowanie daje konkretne rezultaty.

Dzięki temu możemy otwierać nasze przychodnie, minimalizować ryzyko zakażenia i w bezpieczny sposób otaczać opieką wszystkich naszych Pacjentów.

Doświadczenia ostatnich tygodni pokazały, że respektowanie ograniczeń i otwarcie na nowoczesne  formy kontaktu z personelem medycznym, wyznaczają nowe standardy działalności placówek ochrony zdrowia. Przychodnie sieci Twój Lekarz działają już w nowym trybie. „Odmrażanie” kolejnych sektorów gospodarki i życia społecznego nie oznacza powrotu do dawnych przyzwyczajeń i zachowań. Lekarze pierwszego kontaktu i specjaliści przyjmują tak, jak dotychczas, zanim jednak chory pojawi się w przychodni, przechodzi telefoniczny wywiad epidemiologiczny i jest umawiany na konkretną godzinę.  

Zamiast kolejki – rejestracja wyłącznie telefoniczna!

Konieczność zachowania dystansu społecznego wymusza takie właśnie rozwiązania. Rejestracja przestała być miejscem, gdzie jedynie wyznaczany jest termin wizyty u lekarza. To centrum telefonicznej obsługi, zbierające ważne dane do teleporady lub wizyty osobistej. Taki tryb pracy jest bardziej czasochłonny i wymagający dla obsługi, lecz niesie ogromne korzyści dla pacjentów. Już na wstępnym etapie pozwala oddzielić proste zlecenia, jak przedłużenie recept na stale przyjmowane leki, od przypadków wymagających teleporady, czy pilnej wizyty w przychodni.

Dzięki pracy telefonicznego centrum obsługi możliwe jest także kierowanie pacjentów z infekcjami do wydzielonych gabinetów w placówkach sieci Twój Lekarz, objętych zwiększonym reżimem sanitarnym. Takie rozwiązanie w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo wszystkich korzystających z usług medycznych oraz personelu naszych placówek.

Zdrowie jest ważniejsze, niż obawa przed koronawirusem!

Pandemia COVID-19 nie oznacza, że zniknęły inne choroby. Nadal cierpimy na przewlekłe schorzenia wymagające konsultacji specjalistycznych. Zdarza się też nagłe pogorszenie stanu zdrowia. W takich sytuacjach odkładanie kontaktu z lekarzem może tylko zaszkodzić.

REJESTRACJA TELEFONICZNA – 71 311 12 36

REJESTRACJA ON-LINE – WWW.TWOJLEKARZ.NET