NZOZ Twój Lekarz otwiera nową placówkę we Wrocławiu!

Krzycka 89 B – to adres nowej wrocławskiej przychodni medycznej. Placówka jest częścią sieci TWÓJ LEKARZ. W piątek 9 kwietnia przyjmie pierwszych pacjentów.

Decyzja o utworzeniu nowego ośrodka – to reakcja na ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Chodzi przede wszystkim o oddzielenie od siebie konkretnych grup pacjentów, tak by zminimalizować możliwość zakażenia w przychodni ” – mówi szefowa NZOZ Twój Lekarz Mariola Madler – Litera. „Naszym głównym celem było wydzielenie specjalnego miejsca, gdzie mogą odbywać się szczepienia oraz gdzie w pełnym wymiarze mogłaby działać Poradnia Dzieci Zdrowych.” – dodaje lekarka. Zanim nowy ośrodek zacznie pracować na pełnych obrotach, będzie stanowił wsparcie dla Punktu Szczepień przy ulicy Skarbowców 121/123, który w ostatnich tygodniach przeżywał prawdziwe oblężenie.