Cennik

konsultacja specjalisty alergologa 150.00 zł
odczulanie 70.00 zł
spirometria 50.00 zł
testy skórne- panel atopowy 150.00 zł
testy skórne- panel pokarmowy 150.00 zł
testy skórne- panel wziewny 150.00 zł
konsultacja specjalisty alergologa dziecięcego 150.00 zł
odczulanie 70.00 zł
spirometria 50.00 zł
testy skórne- panel atopowy 150.00 zł
testy skórne- panel pokarmowy 150.00 zł
testy skórne- panel wziewny 150.00 zł
konsultacja specjalisty chirurga naczyniowego 130.00 zł
USG doppler tętnic kk dolnych z konsultacją chirurga naczyniowego 180.00 zł
USG doppler tętnic kk górnych z konsultacją chirurga naczyniowego 180.00 zł
USG doppler żył kk dolnych 130.00 zł
USG doppler żył kk dolnych z konsultacją specjalisty chirurga naczyniowego 180.00 zł
USG doppler tętnic dogłowowych (szyjnych i kręgowych) 130.00 zł
USG doppler tętnic dogłowowych (szyjnych i kręgowych) z konsultacją chirurga naczyniowego 180.00 zł
konsultacja specjalisty chirurga 150.00 zł
wycięcie pojedynczej zmiany skórnej 200.00 – 500.00 zł
wycięcie każdej następnej zmiany (podczas tego samego zabiegu) 100.00 – 150.00 zł
wycięcie guzka skóry lub tkanki podskórnej (kaszaki, tłuszczaki, itp.) 300.00 – 600.00 zł
wycięcie każdej kolejnej zmiany tkanki podskórnej 200.00 zł
zabiegi korekcyjne na paznokciach (wrastające paznokcie, itp.) 250.00 – 600.00 zł
zmiana opatrunku 50.00 zł
zdjęcie szwów 50.00 zł
zdjęcie szwów z konsultacją chirurgiczną 170.00 zł
badanie histopatologiczne pobranej zmiany 50.00 zł
konsultacja specjalisty chirurga z USG doppler żył kk dolnych 180.00 zł
USG doppler żył kończyn dolnych 130.00 zł
konsultacja specjalisty chirurga w zakresie chorób tarczycy 150.00 zł
USG tarczycy 100.00 zł
USG tarczycy z konsultacją specjalistyczną chirurga w zakresie chorób tarczycy 230.00 zł
biopsja tarczycy pod kontrolą USG z badaniem cytologicznym 300.00 zł
konsultacja specjalisty dermatologa 150.00 zł
dermatoskopowe badanie zmian z konsultacją specjalisty 150.00 zł
krioterapia zmiany skórnej z konsultacją specjalisty dermatologa 200.00 zł
krioterapia tej samej zmiany skórnej 100.00 zł
konsultacja specjalisty diabetologa 150.00 zł
konsultacja dietetyka klinicznego 150.00 zł
konsultacja specjalisty endokrynologa 150.00 zł
konsultacja specjalisty endokrynologa z USG 230.00 zł
USG tarczycy 130.00 zł
konsultacja specjalisty endokrynologa dziecięcego 150.00 zł
konsultacja specjalisty gastrologa 120.00 zł
konsultacja specjalisty ginekologa 100.00 zł
konsultacja specjalisty ginekologa z USG 150.00 zł
konsultacja specjalisty ginekologa z USG i z cytologią 200.00 zł
konsultacja specjalisty ginekologa z cytologią 150.00 zł
konsultacja specjalisty ginekologa z USG i z cytologią LBC 250.00 zł
konsultacja specjalisty ginekologa z cytologią LBC 200.00 zł
cytologia 50.00 zł
cytologia LBC 100.00 zł
test HPV 160.00 zł
konsultacja specjalisty hematologa i onkologa dziecięcego 150.00 zł
konsultacja internistyczna 150.00 zł
kwalifikacja do szczepienia 50.00 zł
konsultacja internistyczna z USG 180.00 zł
konsultacja specjalisty kardiologa 150.00 zł
konsultacja specjalisty kardiologa z USG serca 200.00-230.00 zł
całodobowe monitorowanie rytmu serca (holter EKG) 150.00 zł
całodobowy pomiar RR (ABPM) 120.00 zł
badanie EKG 10.00 zł
konsultacja specjalisty otolaryngologa 150.00-180.00 zł
konsultacja specjalisty z badaniem endoskopowym 150.00-180.00 zł
zabieg laryngologiczny – podcięcie wędzidełka 300.00 zł
konsultacja logopedy- diagnoza wstępna (pierwsza wizyta) 100.00 zł
konsultacja- kolejna wizyta 30-40 min 60.00 zł
konsultacja specjalisty nefrologa 120.00 zł
konsultacja specjalisty nefrologa dziecięcego 120.00 zł
konsultacja neurochirurgiczna 180.00 zł
blokady przeciwbólowe okołokręgosłupowe 300.00 zł
konsultacja specjalisty neurologa 140.00 zł
Badanie EEG w czuwaniu 150.00 zł
Badanie EEG po nocy bezsennej (deprywacji snu) 250.00 zł
Badanie EEG po nocy bezsennej (deprywacji snu) z opisem w j. angielskim 300.00 zł
Badanie EEG podczas snu 250.00 zł
Badanie EEG w czuwaniu z opisem w j. angielskim 200.00 zł
Badanie EEG- mapping 80.00 zł
konsultacja specjalisty okulisty 150.00 zł
OCT 150.00 zł
pachymetria – pomiar grubości rogówki 50.00 zł
perymetria – badanie pola widzenia 100.00 zł
konsultacja specjalisty ortopedy 150.00 zł
konsultacja specjalisty ortopedy z USG 200.00 zł
konsultacja specjalisty ortopedy iniekcja 100.00 zł
konsultacja specjalisty ortopedy z podaniem kwasu hialuronowego 550.00 zł
konsultacja pediatryczna 150.00 zł
konsultacja lekarza pierwszego kontaktu 150.00 zł
konsultacja doradcy żywieniowego – wizyta pierwszorazowa 150.00 zł
konsultacja doradcy żywieniowego – wizyta kolejna 80.00 zł
konsultacja specjalisty psychiatry 150.00 zł
konsultacja psychologa – 30 min. 100.00 zł
sesja psychologiczna – 50 min. 150.00 zł
konsultacja specjalisty pulmonologa 120.00 zł
konsultacja specjalisty pulmonologa ze spirometrią 160.00 zł
spirometria 50.00 zł
konsultacja specjalisty reumatologa 180.00 zł
konsultacja specjalisty urologa z USG 180.00 zł
leczenie kanałowe 1 200.00 zł
leczenie kanałowe 2 300.00 zł
leczenie kanałowe 3 400.00 zł
leczenie kanałowe 4 450.00 zł
wypełnienie światłoczułe 1 powierzchnia 100.00 zł
wypełnienie światłoczułe 2 powierzchnie 150.00 zł
wypełnienie światłoczułe 3 powierzchnie 200.00 zł
wypełnienie przyszyjkowe 100.00 zł
wypełnienie zęby mleczne 50.00 zł
konsultacja magistra rehabilitacji 110.00 zł
terapia manualna 110.00 zł
taping 60.00 zł
masaż klasyczny częściowy 40.00 zł
masaż całego kręgosłupa 60.00 zł
magnetoterapia 12.00 zł
laseroterapia 12.00 zł
krioterapia 12.00 zł
światłolecznictwo: lampa sollux, lampa Bio-v 12.00 zł
ultradźwięki 12.00 zł
elektroterapia: prądy Tens, prądy diadynamiczne, prąd galwaniczny, jontoforeza, elektrostymulacja, interdyn 12.00 zł
fonoforeza 12.00 zł
ćwiczenia: w odciążaniu, ćwiczenia czynne wolne 12.00 zł
ćwiczenia indywidualne 40.00 zł
masaż wirowy kończyn dolnych 15.00 zł
masaż wirowy kończyn górnych 15.00 zł
szyna do ćwiczeń kończyn górnych 25.00 zł
fala uderzeniowa 45.00 zł
Podstawą zakresu badań profilaktycznych są zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia przy czym lekarz ma prawo poszerzyć badania o badania pomocnicze jeżeli ma wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta.

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT Cena brutto
Lekarskie badanie profilaktyczne i orzeczenie lekarskie 150.00 zł zw. 150.00 zł
Badanie i orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych 150.00 zł zw. 150.00 zł
Badanie i orzeczenie dla uczniów, studentów, doktorantów (w cenie nie są zawarte konsultacje specjalistów i bad. laboratoryjne) 150.00 zł zw. 150.00 zł
Badanie lekarza medycyny pracy (badanie neurologiczne) 50.00 zł zw. 50.00 zł
Badanie lekarza medycyny pracy (badanie okulistyczne) 50.00 zł zw. 50.00 zł
Badanie lekarza medycyny pracy (badanie laryngologiczne) 50.00 zł zw. 50.00 zł
Badanie lekarskie dla osób ubiegających się o prawo jazdy na podstawie art.34 ust.1 oraz art.117 ust.4 ustawy o kierujących pojazdami 200.00 zł zw. 200.00 zł
Badanie psychotechniczne dla kierujących pojazdami, wózkami widłowymi, obsługujących maszyny ciężkie 150.00 zł zw. 150.00 zł
Badanie audiometryczne 30.00 zł zw. 30.00 zł
Badanie EKG 30.00 zł zw. 30.00 zł
Okulista med. pracy 100.00 zł zw. 100.00 zł
Neurolog med. pracy 100.00 zł zw. 100.00 zł
Laryngolog med. pracy 100.00 zł zw. 100.00 zł
RTG klatki piersiowej (nie jest zawarte w cenie badania lekarza medycyny pracy) zgodnie z cennikiem pracowni, do której uda się pacjent
Badania laboratoryjne: cholesterol, glukoza, morfologia, ALT, AST, bilirubina, kreatynina, mocz og. i inne (nie są zawarte w cenie badania lekarza medycyny pracy) zgodnie z cennikiem pracowni, do której uda się pacjent
Wymaz w kierunku Salmonell’a do książeczki sanitarno-epidemiologicznej (nie są zawarte w cenie badania lekarza medycyny pracy) zgodnie z cennikiem pracowni, do której uda się pacjent

W sytuacji gdy firma ma podpisaną umowę na badania medycyny pracy koszt pokrywa pracodawca.

szczepienie Bexsero 360.00 zł
szczepienie GARDASIL 9- szczepienie p/HPV 500.00 zł
szczepienie hexa 230.00 zł
szczepienie Hexacima 210.00 zł
szczepienie IPV+Hib 140.00 zł
szczepienie Neisvac-C 160.00 zł
szczepienie Nimenrix 190.00 zł
szczepienie p/grypie 60.00 zł
szczepienie Pentaxim 140.00 zł
szczepienie Prevenar 330.00 zł
szczepienie Rotarix 330.00 zł
szczepienie Rotateq 220.00 zł
szczepienie Synflorix 200.00 zł
szczepienie Varilix 250.00 zł
USG bioder u dzieci 150.00 zł
USG jamy brzusznej 130.00 zł
USG jamy brzusznej u dzieci 130.00 zł
USG piersi 130.00 zł
USG gruczołu krokowego 130.00 zł
USG serca 130.00 – 150.00 zł
USG szyi 130.00 zł
USG ślinianek, jąder, tkanek miękkich 130.00 zł
USG tarczycy 130.00 zł
USG układu moczowego 130.00 zł
USG węzłów chłonnych 130.00 zł
USG naczyń żylnych kończyn dolnych (przepływy, doppler) 130.00 zł
USG naczyń żylnych kończyn górnych (przepływy, doppler) 130.00 zł
USG naczyń tętniczych kończyn dolnych (przepływy, doppler) 130.00 zł
USG naczyń szyjnych i kręgowych (przepływy, doppler) 130.00 zł
iniekcja domięśniowa 10.00 zł
iniekcja dożylna 15.00 zł
zdjęcie szwów 30.00 zł
zmiana opatrunku 15.00 zł
spirometria 50.00 zł
elektrokardiogram (EKG) 10.00 zł
badanie ciśnienia tętniczego 5.00 zł
Strep A Test 15.00 zł
badanie CRP z palca 15.00 zł
elektrody żelowe 3.00 zł
szkoła rodzenia 1 zajęcia 30.00 zł
szkoła rodzenia pakiet 200.00 zł
pobranie krwi pełnej 50.00 zł
pobranie materiału do badania celem ustalenia ojcostwa – sądowe 150.00 zł
pobranie materiału do badania celem ustalenia ojcostwa – prywatne 100.00 zł
pobranie wymazu z górnych dróg oddechowych 40.00 zł
pobranie wymazu z szyjki macicy 50.00 zł
pobranie wymazu z cewki moczowej 40.00 zł
domowy zestaw do pobrania próbek (ustalenie ojcostwa) 50.00 zł
zestaw do ustalenia ojcostwa 35.00 zł
pomoc w wypełnieniu formularza przy zakupie zestawu do samodzielnego pobrania próbek 35.00 zł
zestaw medyczny do samodzielnego pobrania w celu badań na celiaklię, trombofilię wrodzoną, nietolerancję laktozy 25.00 zł
zaświadczenie na wniosek pacjenta 30.00 zł
odpis zwolnienia lekarskiego (ZLA) 9.00 zł
ksero dokumentacji – 1 strona 0.30 zł

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.